SIM-veckan 
2016
Svensk internmedicinsk förening
Utställare
Arrangörer
SIM-veckan 2016, som i år
äger rum på 
Välkommen till SIM-veckan 2016, 26 – 30 september
på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg.

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) inbjuder till årlig fortbildning
för ST läkare och specialister inom internmedicinen.

Årets teman är bl a Kardiologi, lungmedicin, endokrinologi, neurologi och
stroke, angiologi, samt njursvikt och vaskuliter. Veckan bjuder på State-of-the
Art föreläsningar, högtidsföreläsningar till minne av Bengt Heister respektive
Harry Boström samt presentation av ST-läkares vetenskapliga arbete,
möjlighet att skriva kunskapsprov i Internmedicin samt SIM:s årsmöte med
middag. 

Anmäl dig här till kunskapsprovet 2016-09-26. Kostnad 500 kr
För information kontakta: Kjerstin Ädel Malmborg på Medkonf

Ansvarig utgivare:Svensk Internmedicinsk Förening Webbansvarig: Joakim Malmborg info@medkonf.se